Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BUDIMEX SA

godz. 11:00, 18 czerwca 2020
Warszawa